BN_KILLFOCUS

BN_KILLFOCUS oznamovacia správa odosiela pri tlačidle stráca aktívneho prvku pomocou klávesnice. Tlačidlo musí mať štýl BS_NOTIFY na odoslanie tohto oznámenia správy. Rodičovské okno tlačidlo dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

BN_KILLFOCUS 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy, BN_SETFOCUS, WM_COMMAND

Index