OpenIcon

Funcția OpenIcon restabilește o fereastră minimizată (iconic) dimensiunea anterioară și poziția; apoi se activează fereastra.

(BOOL OpenIcon HWND  hWnd / / ocupa fereastra);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra să fie restaurat și activat.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

OpenIcon trimite un mesaj WM_QUERYOPEN pentru fereastra dat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, CloseWindow, IsIconic, ShowWindow

Index