CloseWindow

Funcția CloseWindow minimizează (dar nu distruge) fereastra specificat.

(BOOL CloseWindow HWND  hWnd / / ocupa fereastra pentru a minimiza);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra este minimizată.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Fereastra este minimizată prin reducerea-o la dimensiunea de pictogramă și mutarea fereastra în zona de pictograma de ecran. Sistemul afișează fereastra de pictogramă în loc de fereastra și atrage titlu a ferestrei sub pictograma.

Pentru a distruge o fereastră, cererea trebuie să utilizați funcția DestroyWindow.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index