WM_QUIT

Mesajul WM_QUIT indică o cerere pentru a termina o cerere și este generat când aplicația apelează funcția PostQuitMessage . Provoacă funcția GetMessage pentru a reveni zero.

WM_QUIT nExitCode = (int) wParam;   / / ieșire codul 

 

Parametrii

nExitCode
Valoarea wParam. Precizează codul de ieșire în funcția de PostQuitMessage.

Valorile întroarse

Acest mesaj nu are o valoare returnată, deoarece provoacă bucla mesaj să pună capăt înainte de mesajul este trimis la procedura fereastra aplicației.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra de mesaje, GetMessage, PostQuitMessage

Index