PostQuitMessage

Funcția PostQuitMessage indică la sistemul că un fir a făcut o cerere pentru a pune capăt (părăsi). Acesta este de obicei folosit ca răspuns la un mesaj de WM_DESTROY.

VOID PostQuitMessage ( int  nExitCode / / ieșire codul);
 

Parametrii

nExitCode
Specifică un cod de ie?ire cerere. Această valoare este utilizat ca parametrul wParam mesaj WM_QUIT.

Valorile întroarse

Această funcție nu întoarce o valoare.

Observații

Funcția de PostQuitMessage posts un mesaj WM_QUIT pentru firul lui mesaj coadă și returnează imediat; funcția indică pur și simplu la sistemul care firul solicită să renunțe la un moment dat în viitor.

Când firul regăsește mesajul WM_QUIT din coada de mesaj sale, acesta ar trebui să ieșire sale bucla mesaj și a reveni control la sistemul de. Valoarea de ie?ire a revenit la sistemul trebuie să fie parametrul wParam mesaj WM_QUIT.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mesaje și mesaj cozile de prezentare, mesaj și mesaj coada de funcții, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, WM_DESTROY, WM_QUIT