Afișarea unui meniu de comenzi rapide

Funcția indicat în următorul exemplu afișează un meniu de comenzi rapide.

Cererea include o resursă meniul identificate de șirul de "ShortcutExample." Pur și simplu, bara de meniu conține un nume de meniu. Aplicația utilizează funcția TrackPopupMenu pentru a afișa meniul asociate cu acest element de meniu. (Meniu bar sine nu este afișat deoarece TrackPopupMenu necesită ghidajul meniu, submeniu, sau meniul de comenzi rapide.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / nivel superior meniul HMENU hmenuTrackPopup; / / meniul de comenzi rapide / / resurse meniul de încărcare. 
 
  Dacă ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == NULL) reveni; 
 
  / / TrackPopupMenu nu afișează bara lua atât de meniu / / ghidajul pentru prima meniul de comenzi rapide. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Afișa meniul de comenzi rapide. De cale dreapta mouse-ul / / butonul. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); 
 
  / / Distruge meniul. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 

 

Index