TrackPopupMenu

Funcția TrackPopupMenu afișează un meniu de comenzi rapide la loca?ia specificată și urmărește selectarea elementelor din meniul. Meniul de comenzi rapide pot apărea oriunde pe ecran.

(BOOL TrackPopupMenu HMENU  hMenu, / / ocupa la meniul de comenzi rapideUINTuFlags, / / ecran-poziția și butonul mouse-ului steaguriint x, / / coordonează poziție orizontală, în ecranulint y, / / coordonează pozi?ia verticală, în ecranul intnReserved, / / rezervate, trebuie să fie zeroHWNDhWnd, / / ocupa proprietarul fereastraCONST RECT* prcRect / / ignorat);
 

Parametrii

hMenu
Ocupa în meniul de comenzi rapide pentru a fi afișate. Mâner poate fi ob?inută prin apelarea CreatePopupMenu pentru a crea un nou meniu de comenzi rapide, sau prin apelarea GetSubMenu pentru a prelua ghidajul pentru un submeniu care asociate cu un element de meniu existent.
uFlags
Un set de steaguri de biți care specifică funcția opțiuni.

Utilizați una dintre următoarele constante pavilion pic pentru a specifica cum funcția poziții din meniul de comenzi rapide pe orizontală.
Valoarea Sensul
TPM_CENTERALIGN Dacă acest flag este setată, funcția centre din meniul de comenzi rapide orizontal față coordonate specificat de parametrul x.
TPM_LEFTALIGN Dacă acest flag este setată, funcția poziții din meniul de comenzi rapide, astfel încât partea sa stânga este aliniat cu coordonate specificat de parametrul x.
TPM_RIGHTALIGN Poziții din meniul de comenzi rapide, astfel încât partea sa dreaptă este aliniat cu coordonate specificat de parametrul x.

Utilizați una dintre următoarele constante pavilion pic pentru a specifica cum funcția poziții din meniul de comenzi rapide pe verticală.
Valoarea Sensul
TPM_BOTTOMALIGN Dacă acest flag este setată, funcția poziții din meniul de comenzi rapide, astfel încât partea sa inferioară este aliniat cu coordonate specificat de parametrul y.
TPM_TOPALIGN Dacă acest flag este setată, funcția poziții din meniul de comenzi rapide, astfel încât partea sa de sus este aliniat cu coordonate specificat de parametrul y.
TPM_VCENTERALIGN Dacă acest flag este setată, funcția centre din meniul de comenzi rapide vertical fa?ă de coordonate specificat de parametrul y.

Utilizați următoarele constante pavilion pic pentru a determina selecția user fără să parametrizați o fereastră părinte pentru meniul.
Valoarea Sensul
TPM_NONOTIFY Dacă acest flag este setată, funcția nu a trimite mesajele de notificare atunci când utilizatorul face clic pe un element de meniu.
TPM_RETURNCMD Dacă acest flag este setat, funcția întoarce identificatorul de articol meniul de selecție a utilizatorului în valoare returnată.

Utilizarea una dintre următoarele pic de pavilion constante pentru a specifica care mouse butonul liniile meniul de comenzi rapide.
Valoarea Sensul
TPM_LEFTBUTTON Dacă acest flag este setată, utilizatorul poate selecta elementele de meniu cu numai butonul stâng al mausului.
TPM_RIGHTBUTTON Dacă acest flag este setată, utilizatorul poate selecta elementele de meniu cu ambele butoane mouse stânga și la dreapta.

x
Specifică poziția orizontală din meniul de comenzi rapide, în coordonate de ecran.
y
Specifică poziția verticală din meniul de comenzi rapide, în coordonate de ecran.
nReserved
Rezervate; trebuie să fie zero.
hWnd
Ocupa în fereastra care deține în meniul de comenzi rapide. Această fereastră primește toate mesajele din meniul. Fereastra nu primiți un mesaj de WM_COMMAND din meniul până când funcția întoarce.

Dacă specificați TPM_NONOTIFY în parametrul uFlags , funcția nu trimite mesaje în fereastra identificate de hWnd. Cu toate acestea, trebuie să treacă încă un mâner fereastra în hWnd. Poate fi orice fereastră mâner din aplicația.

prcRect
Ignorat.

Valorile întroarse

Dacă specificați TPM_RETURNCMD în parametrul uFlags , valoarea returnată este identificatorul de element de meniu din elementul care utilizatorul selectat. În cazul în care utilizatorul anulează meniul fără a face o selecție sau dacă survine o eroare, apoi valoarea returnată este zero.

Dacă nu specificați TPM_RETURNCMD în parametrul uFlags , valoarea returnată este diferită de zero Dacă funcția reușește și zero dacă nu reușește. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Windows CE: Windows CE nu acceptă următoarele semnalizări pentru parametrul uFlags

TPM_NONOTIFY

TPM_LEFTBUTTON

TPM_RIGHTBUTTON

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, CreatePopupMenu, GetSubMenu, RECT, WM_COMMAND

Index