SwapMouseButton

Funcția SwapMouseButton anulează sau restaurează sensul butoanele mouse stânga ?i dreapta.

(BOOL SwapMouseButton BOOL  fSwap / / inversa sau restabili butoanele);
 

Parametrii

fSwap
Specifică dacă sensuri butonul mouse-ului sunt inversate sau restaurat. Dacă acest parametru este TRUE, butonul din stânga generează mesaje butonul dreapta și butonul din dreapta generează mesaje de stânga-buton. Dacă acest parametru este FALSE, butoanele sunt restabilite la sensurile lor original.

Valorile întroarse

În cazul în care sensul butoanele mouse-ului a fost inversată anterior, înainte de funcția a fost numit, valoarea returnată este nenul.

În cazul în care sensul butoanele mouse-ului nu a fost inversat, valoarea returnată este zero.

Observații

Butonul de pompare este furnizat ca o comoditate pentru persoane care utilizează mouse-ul cu mâinile lor, stânga. Funcția SwapMouseButton este numit de obicei prin panoul de Control numai. Deși o cerere is drum liber pentru a apela funcția, mouse-ul este o resursă partajată și sensul său butoanele de mers înapoi afectează toate cererile.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mouse-ul intrare prezentare generală, funcții de intrare mouse-ul, SetDoubleClickTime

Index