SetDoubleClickTime

Funcția de SetDoubleClickTime stabilește timpul de dublu pentru mouse-ul. Un dublu clic este o serie de două clicuri unui buton de mouse-ul, al doilea care apar într-un termen specificat după prima. Faceți dublu clic pe timpul este numărul maxim de milisecunde care pot apărea între prima ?i a doua clicuri de un dublu clic.

(BOOL SetDoubleClickTime UINT  uInterval / / faceți dublu clic pe interval);
 

Parametrii

uInterval
Specifică numărul de milisecunde care pot apărea între prima ?i a doua clicuri de un dublu clic. Faceți dublu clic dacă acest parametru este setat pe zero, utilizările sistem implicit pe timp de 500 milisecunde.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția SetDoubleClickTime modifică timpul dublu pentru toate ferestrele în sistemul de.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mouse-ul intrare prezentare generală, funcții de intrare mouse-ul, GetDoubleClickTime

Index