LB_GETCURSEL

Trimite un mesaj LB_GETCURSEL pentru a prelua indicele de elementul selectat în mod curent, dacă este cazul, într-o casetă listă single-selecție.

LB_GETCURSEL wParam = 0;     / / nu sunt utilizate; trebuie să fie zero lParam = 0;     / / nu sunt utilizate; trebuie să fie zero 

 

Parametrii

Acest mesaj are parametri nu.

Valorile întroarse

Într-o casetă listă single-selecție, valoarea returnată este indicele zero-based elementul selectat în prezent. Dacă nu există nici o selecție, valoarea returnată este LB_ERR.

Observații

Nu trimiteți acest mesaj pentru o casetă listă cu mai multe-selecție.

Pentru a prelua indexurile de elemente selectate într-o casetă listă multiple-selecție, utilizați mesajul de LB_GETSELITEMS. Pentru a determina dacă este selectat elementul care are dreptunghiul de focalizare într-o casetă cu listă selecție multiple, utilizați mesajul LB_GETSEL.

În cazul în care a trimis o casetă listă selecție multiple, LB_GETCURSEL întoarce indicele de elementul care are dreptunghiul de focalizare. Dacă elementele nu sunt selectate, returnează zero.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casetele listă, lista caseta de mesaje, LB_GETCARETINDEX, LB_GETSEL, LB_GETSELITEMS, LB_SETCURSEL

Index