Selectarea unei culori

Acest subiect descrie mostre de cod, care afișează o casetă de dialog de culoare , astfel încât utilizatorul poate selecta o culoare. Mostre de cod prima inițializează o structura CHOOSECOLOR , ?i apoi apelează funcția ChooseColor pentru a afișa caseta de dialog. Dacă funcția întoarce TRUE, indicând că utilizatorul selectat o culoare, mostre de cod utilizează culoarea selectată pentru a crea o pensulă nouă solide.

Acest exemplu utilizează structura CHOOSECOLOR pentru a inițializa caseta de dialog după cum urmează:

CHOOSECOLOR cc;         / / caseta de dialog comun structura statică COLORREF acrCustClr [16]; / / matrice de custom culori HWND hwnd;           / / proprietar fereastra
HBRUSH hbrush;         / / perie mâner
statice DWORD rgbCurrent;    / / culoare selecția inițială

/ / Inițializa CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
CC.Steaguri = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Dacă (ChooseColor(&cc) == adevărat) {}
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index