Informacje o właściwości okna

Win32 API udostępnia kilka funkcji, które umożliwiają aplikacjom używanie okna właściwości. Ten przegląd omówiono następujące tematy:

Index