WM_CANCELMODE

Aby anulować niektóre tryby, takie jak mysz przechwytywania zostanie wysłana wiadomość WM_CANCELMODE. Na przykład system wysyła tę wiadomość do aktywnego okna, gdy okno dialogowe lub wyświetlane jest okno komunikatu. Niektóre funkcje również wysłać tę wiadomość wyraźnie do określonego okna, niezależnie od tego czy jest oknem aktywnym. Na przykład funkcja EnableWindow wysyła tę wiadomość, gdy wyłączenie określonego okna.

WM_CANCELMODE 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Akcja domyślna

Funkcja DefWindowProc anuluje wewnętrzne przetwarzanie wprowadzania pasek przewijania standardowe, anuluje przetwarzania wewnętrznego menu i zwalnia przechwytywania myszy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, EnableWindow, ReleaseCapture

Index