Windows

W graficznych aplikacji opartej na Win32 okno jest prostokątny obszar ekranu, gdy aplikacja wyświetla dane wyjściowe i odbiera danych wejściowych od użytkownika. W związku z tym jeden z pierwszych zadań graficznych aplikacji systemu Win32 jest utworzenie okna.

Okno dzieli ekran z innych okien, łącznie z tymi z innych aplikacji. Tylko jedno okno jednocześnie może odbierać dane wejściowe użytkownika. Użytkownik może użyć myszy, klawiatury lub inne urządzenia wejściowego do interakcji z tego okna i aplikacji, który jest jej właścicielem.

Index