MAKELONG

Makro MAKELONG tworzy niepodpisane wartości 32-bitowe poprzez konkatenację dwóch danej wartości 16-bitowych.

(DWORD MAKELONG Program WORD  wLow, / / bity słowo wartości długiejProgram WORDwHigh / / wysokich numerach słowo wartości długiej);
 

Parametry

wLow
Określa słowo bity nowe wartości długiej.
wHigh
Określa słowo wysokich numerach nowe wartości długiej.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest niepodpisany wartość 32-bitowy.

Uwagi

Makro MAKELONG jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define MAKELONG (a, b) \ ((DŁUGA) (((słowo) ()) | Lt ((DWORD) ((słowo) (b))); < 16)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra

Index