HIBYTE

Makro HIBYTE pobiera bajcie z danej wartości 16-bitowych.

(BAJT HIBYTE Program WORD  wValue / / wartość z których bajcie jest pobierana);
 

Parametry

wValue
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest bajcie określonej wartości.

Uwagi

Makro HIBYTE jest zdefiniowana w następujący sposób:

 # define HIBYTE(w) ((BAJT) ((gt (słowo) (Sz); > 8) & 0xFF)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, HIWORD, LOBYTE

Index