WM_CHILDACTIVATE

Wiadomość WM_CHILDACTIVATE jest wysyłana do wiele okien podrzędnych dokumentu interfejsu (MDI), gdy użytkownik kliknie pasek tytułu okna lub po aktywowaniu okna: przeniesiony lub średnich.

WM_CHILDACTIVATE 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, MoveWindow, SetWindowPos

Index