Położenie okna

Położenie okna jest zdefiniowana jako współrzędne lewego górnego rogu. Współrzędne te, nazywane współrzędne okna, są zawsze względem lewego górnego rogu ekranu lub, w przypadku okno potomne, górny lewy róg obszaru klienckiego okno nadrzędne. Na przykład okno najwyższego poziomu o współrzędnych (10,10) znajduje się 10 pikseli na prawo od lewego górnego rogu ekranu i 10 pikseli w dół od niego. Okna podrzędnego o współrzędnych (10,10) znajduje się 10 pikseli na prawo od lewego górnego rogu obszaru klienckiego jego okno nadrzędne i 10 pikseli w dół od niego.

Funkcja WindowFromPoint pobiera uchwyt, aby oknie zajmujące określonego punktu na ekranie. Podobnie funkcje ChildWindowFromPoint i ChildWindowFromPointEx pobrać dojście do okna podrzędnego zajmujące określonego punktu w obszaru klienckiego okno nadrzędne. Chociaż ChildWindowFromPointEx można zignorować okien podrzędnych niewidoczne, wyłączone i przejrzysty, nie ChildWindowFromPoint.

Index