WindowFromPoint

Funkcja WindowFromPoint pobiera dojście do okna zawierającego określony punkt.

(HWND WindowFromPoint PUNKT  pkt / / struktury z punktu);
 

Parametry

Punkt
Określa pkt strukturę, która określa punkt kontroli.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do okna zawierającego punktu. Jeśli żadne okno nie istnieje w danym punkcie, wartość zwracana jest wartość NULL. Jeśli punkt znajduje się w formancie tekst statyczny, wartość zwracany jest dojście do okna pod kontrolą tekst statyczny.

Uwagi

Funkcja WindowFromPoint nie pobrać uchwyt, aby oknie ukryte lub wyłączone, nawet jeśli punkt znajduje się w oknie. Wniosek należy używać funkcji ChildWindowFromPoint dla Nierestrykcyjne wyszukiwania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, ChildWindowFromPoint, POINT, WindowFromDC

Index