WM_INPUTLANGCHANGE

WM_INPUTLANGCHANGE wiadomość jest wysyłana do najwyższego dotkniętych, po zmianie języka aplikacji. Należy wprowadzić wszelkie ustawienia specyficzne dla aplikacji i przekazać wiadomości do funkcji DefWindowProc , który przekazuje wiadomości do wszystkich okien podrzędnych pierwszego poziomu. Tych okien podrzędnych można przekazać wiadomości do DefWindowProc mają przekazać wiadomości do ich okien podrzędnych, i tak dalej.

WM_INPUTLANGCHANGE
charset = wParam;
HKL = fikcyjnymi (HKL) 

 

Parametry

charset
Określa zestaw znaków nowy układ klawiatury.
hkl
Uchwyt do nowego układu klawiatury.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić niezerowa, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

Index