WM_MOVING

WM_MOVING wiadomość jest wysyłana do okno, w którym użytkownik jest w ruchu. Przetwarzanie tej wiadomości, aplikacja może monitorować rozmiar i położenie prostokąta przeciągnij i, w w razie potrzeby, zmienić jego rozmiar lub położenie.

fwSide = wParam;           / / krawędzi okna, aby być przeniesiony lprc = fikcyjnymi (LPRECT);    / / ekran współrzędne przeciągnij prostokąt 

 

Parametry

fwSide
Wartość wParam. Wskazuje, które krawędzi okna jest przenoszony. Ten parametr może być kombinacją następujących wartości:
Wartość Znaczenie
WMSZ_BOTTOM Dolna krawędź
WMSZ_BOTTOMLEFT Dolnego lewego rogu
WMSZ_BOTTOMRIGHT Dolnego prawego rogu
WMSZ_LEFT Lewa krawędź
WMSZ_RIGHT Prawej krawędzi
WMSZ_TOP Górna krawędź
WMSZ_TOPLEFT Lewy górny róg
WMSZ_TOPRIGHT Górnym rogu

lprc
Wartość dla fikcyjnymi.Adres z RECT struktury współrzędne ekranu przeciągnij prostokąt. Aby zmienić rozmiar lub położenie przeciągnij prostokąt, aplikacja musi zmienić członków tej struktury.

Zwraca wartości

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, RECT, WM_MOVE, WM_SIZING

Index