MINMAXINFO

Struktura MINMAXINFO zawiera informacje dotyczące rozmiaru zmaksymalizowanego okna i położenie i rozmiar minimalny i maksymalny śledzenia.

element TypeDef struct tagMINMAXINFO {/ / mmi pkt ptReserved; 
    PKT ptMaxSize; 
    PKT ptMaxPosition; 
    PKT ptMinTrackSize; 
    PKT ptMaxTrackSize; 
} MINMAXINFO 

 

Członkowie

ptReserved
Zarezerwowane; nie należy używać.
ptMaxSize
Określa szerokość zmaksymalizowane (pkt.x) i wysokość zmaksymalizowane okna (pkt.y).
ptMaxPosition
Określa położenie z lewej strony zmaksymalizowane okno (pkt.x) i położenia górnej części zmaksymalizowane okno (ppkt.y).
ptMinTrackSize
Określa minimalną śledzenia szerokość (pkt.x) i minimalne śledzenia okna wysokość (ppkt.y).
ptMaxTrackSize
Określa maksymalną śledzenia szerokość (pkt.x) i maksymalnie śledzenia okna wysokość (ppkt.y).

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno struktur, POINT, WM_GETMINMAXINFO

Index