Statyczne komunikató w sterujących

Następujące komunikaty są używane z formantów statycznych. (STM_GETICON i STM_SETICON są używane tylko z ikonami.)

STM_GETICON
STM_GETIMAGE
STM_SETICON
STM_SETIMAGE

Index