STM_GETIMAGE

Aplikacja wysyła komunikat STM_GETIMAGE, aby pobrać dojścia do obraz skojarzony z formantu statyczne.

STM_GETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM); / / typ obrazu Flaga fikcyjnymi = 0;          / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fImageType
Wartość wParam. Określa typ obrazu do pobrania. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do obrazu, jeśli takie istnieją; w przeciwnym razie ma wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty sterujące, STM_SETIMAGE

Index