O formantów statycznych

Aplikacje często używają formantów statycznych, etykieta inne formanty lub oddzielne grupy formantów. Chociaż formantów statycznych okien podrzędnych, nie może być zaznaczone. W związku z tym nie mógł otrzymać fokusu klawiatury i nie może mieć interfejs klawiatury. Statyczne formantu, który ma styl SS_NOTIFY odbiera sygnału wejściowego myszy, powiadamiając okno nadrzędne, gdy użytkownik kliknie lub dwukrotnie kliknie formant. Statyczne formantów należą do klasy STATYCZNE okno.

Chociaż formantów statycznych mogą być używane w który zachodzi, wyskakującego i okien podrzędnych, są one przeznaczone do wykorzystania w oknach dialogowych, gdzie system zapewnia standaryzację ich zachowanie. Używając formantów statycznych poza okien dialogowych, projektant zwiększa ryzyko, że aplikacja może zachowywać się w sposób niestandardowy. Zazwyczaj programista używa formantów statycznych w oknach dialogowych lub używa stylu SS_OWNERDRAW do tworzenia niestandardowych formantów statycznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okien dialogowych zobacz Okien dialogowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasy okien zobacz Klasy okna. Aby uzyskać więcej informacji na temat okno podklasy zobacz Okno procedury.

Index