STN_DISABLE

Wiadomości z powiadomieniem STN_DISABLE jest wysyłany, gdy formant statyczny jest wyłączona. Statyczne kontroli musi mieć styl SS_NOTIFY, aby ten komunikat powiadamiania. Okno nadrzędne formantu odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

STN_DISABLE
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identyfikator formantu statyczne
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / dojście do kontroli statyczne 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty powiadamiające kontroli, STN_ENABLE, WM_COMMAND

Index