Statyczne komunikaty powiadamiające kontroli

Formantów statycznych w stylu SS_NOTIFY wysłać następujące komunikaty powiadamiające ich okno nadrzędne.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index