SBM_GETRANGE

Aplikacja wysyła komunikat SBM_GETRANGE do formantu pasek przewijania do pobierania wartości pozycji minimalnej i maksymalnej kontroli.

SBM_GETRANGE wParam = lpnMinPos (WPARAM) (LPINT); / / minimalne umieść fikcyjnymi = lpnMaxPos (FIKCYJNYMI) (LPINT); / / Maksymalna stanowisko 

 

Parametry

lpnMinPos
Wskaźnik wartość, która odbiera minimum przewijanie stanowisko.
lpnMaxPos
Wskaźnik wartość maksymalną przewijanie stanowisko.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie paski przewijania, wiadomości pasek przewijania, SBM_GETPOS, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index