SBM_SETRANGE

Aplikacja wysyła komunikat SBM_SETRANGE do formantu pasek przewijania do ustawiania wartości pozycji minimalnej i maksymalnej kontroli.

SBM_SETRANGE wParam = nMinPos (WPARAM); / minimalne przewijanie pozycja fikcyjnymi = nMaxPos (FIKCYJNYMI); / / maksymalna, przewijanie stanowisko 

 

Parametry

nMinPos
Określa minimalny przewijanie stanowisko.
fMaxPos
Określa maksymalną przewijanie stanowisko.

Zwraca wartości

Zmianie pozycja pola przewijania wartość zwracany jest poprzednim pozycja pola przewijania; w przeciwnym wypadku jest zero.

Uwagi

Domyślne wartości minimalne i maksymalne stanowisko jest równa zero. Różnica między wartościami określonymi przez parametry nMinPos i nMaxPos nie może być większa niż wartość wartość MAXLONG.

Jeśli wartości minimalne i maksymalne stanowisko są równe, kontroli pasek przewijania jest ukryty i w efekcie wyłączona.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie paski przewijania, wiadomości pasek przewijania, SBM_GETPOS, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGEREDRAW