ENLINK

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Struktura ENLINK zawiera informacje o powiadomienie EN_LINK z formant edycji wzbogaconej.

element TypeDef struct _enlink {}
  NMHDR nmhdr;
  UINT msg;
  _WPAD _wPad1;
  WPARAM wParam;
  _WPAD _wPad2;
  FIKCYJNYMI fikcyjnymi;
  CHARRANGE chrg;
} ENLINK 

Członkowie

nmhdr
A NMHDR struktury. Kod członkiem tej struktury identyfikuje wiadomość z powiadomieniem wysyłane.
msg
Identyfikator komunikatu, który spowodował formant edycji wzbogaconej do wysyłania wiadomości z powiadomieniem EN_LINK.
wParam
Parametr wParam wiadomość odebrana przez formant edycji wzbogaconej.
fikcyjnymi
Parametr fikcyjnymi wiadomość odebrana przez formant edycji wzbogaconej.
chrg
Struktura CHARRANGE , która określa zakres kolejnych znaków w bogatymi edytować kontroli, które przynoszą skutek CFE_LINK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, Rich Edit struktur, CHARRANGE, EN_LINK, NMHDR

Index