ENCORRECTTEXT

Zawiera informacje na temat zaznaczonego tekstu należy skorygować.

element TypeDef struct _encorrecttext {NMHDR nmhdr;     / / powiadomienia nagłówka
    CHARRANGE chrg;  / / bieżącego zaznaczenia
    Program WORD seltyp;     / / Typ zaznaczenia
} ENCORRECTTEXT 

 

Członkowie

seltyp
Wartości określające zawartość nowego zaznaczenia. Ten element jest SEL_EMPTY, jeśli zaznaczenie jest pusty lub jeden lub więcej z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Co najmniej jeden obiekt OLE
SEL_MULTICHAR Więcej niż jeden znak tekstu
SEL_MULTIOBJECT Więcej niż jeden obiekt OLE

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur

Index