Drukowanie

Wiadomości można wysyłać do formant edycji wzbogaconej do renderowania jego wyjścia dla określonego urządzenia, takie jak drukarki. Można również określić, że urządzenie wyjściowe, dla którego formant edycyjny bogate formatuje jej tekst.

Aby sformatować częścią formant edycji wzbogaconej zawartości dla określonego urządzenia, można użyć wiadomości EM_FORMATRANGE . Struktura FORMATRANGE używane w tej wiadomości określa zakres tekst, aby sformatować jak również kontekstu urządzenia dla urządzenia.

Po sformatowaniu tekstu do urządzenia wyjściowego, można wysłać dane wyjściowe do urządzenia przy użyciu wiadomości EM_DISPLAYBAND . Wielokrotnie używając wiadomości EM_FORMATRANGE i EM_DISPLAYBAND, aplikacji, która drukuje zawartość formant edycji wzbogaconej można implementować pasm. (Pasma jest podział danych wyjściowych na mniejsze części celach drukowania).

Wiadomość EM_SETTARGETDEVICE służy do okreolania urządzenia docelowego, dla którego formant edycji wzbogaconej formaty jego tekstu. Ten komunikat jest przydatne w przypadku WYSIWYG (what you see is what you get) formatowania, w którym aplikacja pozycje tekstu przy użyciu metryki czcionek drukarki domyślnej, zamiast na ekranie.

Index