EM_FORMATRANGE

Formaty komunikatu EM_FORMATRANGE zakres tekstu w formancie edycji wzbogaconej dla określonego urządzenia.

EM_FORMATRANGE wParam = fRender (WPARAM) (wartość logiczna); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (FORMATRANGE FAR *) lpFmt 

 

Parametry

fRender
Wartość określająca, czy do renderowania tekstu. Jeśli ten parametr jest niezerowa, tekst jest renderowana. W przeciwnym razie po prostu mierzy się tekst.
lpFmt
Wskaźnik do struktury FORMATRANGE , zawierający informacje o urządzeniu wyjściowym, lub NULL do informacji wolny buforowane przez formant.

Komunikat ten jest zazwyczaj używany wraz z wiadomością, EM_DISPLAYBAND aby sformatować formant edycji wzbogaconej zawartości na urządzeniu wyjściowym, takim jak drukarka.

Jest bardzo ważne zwolnić buforowanych informacji od czasu ostatniego, że używasz tej wiadomości przez określenie wartości NULL w lpFmt. Dodatkowo po użyciu tej wiadomości dla jednego urządzenia, musisz zwolnić buforowanych informacji przed użyciem go ponownie na innym urządzeniu.

Zwraca wartości

Zwraca indeks ostatni znak, który mieści się w regionie plus jeden.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_DISPLAYBAND, FORMATRANGE

Index