IRichEditOleCallback::GetNewStorage

Udostępnia pamięć masową dla nowego obiektu wklejonych ze Schowka lub odczytać strumienia RTF.

(HRESULT GetNewStorage LPSTORAGE DALEKO *lplpstg  );
 

Parametry

lplpstg
Adres do zmiennej wskaźnik, który otrzymuje adres interfejsu IStorage utworzone dla nowego obiektu.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Ta metoda muszą być wdrażane umożliwiają/kopiowania/wklejania i przeciągać i upuszczać obiekty OLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, interfejsy OLE Rich Edit, IRichEditOleCallback, IStorage.

Index