IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

Informuje wniosku że powinno to przejście do lub z trybu pomocy kontekstowej. Członek ten należy implementować funkcji opisanych dla IOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (zgodnie z opisem w dokumentacji OLE).

(HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametry

fEnterMode
Wartość TRUE, jeśli do trybu kontekstowa; w przeciwnym razie, FALSE.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOleCallback

Index