EM_GETWORDBREAKPROCEX

Pobiera adres aktualnie zarejestrowanych rozszerzona procedura podziału wyrazu.

EM_GETWORDBREAKPROCEX
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) 0 

Zwraca wartości

Zwraca adres bieżącej procedury.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index