EM_EXLINEFROMCHAR

Wiadomość EM_EXLINEFROMCHAR określa, która linia zawiera znak określony w formancie edycji wzbogaconej.

EM_EXLINEFROMCHAR wParam = 0; 
fikcyjnymi = ichCharPos (FIKCYJNYMI) (DWORD) 

 

Parametry

ichCharPos
Indeksu znaku.

Zwraca wartości

Zwraca wartość indeksu linii.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index