EM_EXLIMITTEXT

Wiadomość EM_EXLIMITTEXT określa górny limit w wysokości tekstu użytkownik może wpisać lub wkleić formant edycji wzbogaconej.

EM_EXLIMITTEXT wParam = 0; 
fikcyjnymi = cchTextMax (FIKCYJNYMI) (DWORD) 

 

Parametry

cchTextMax
Maksymalna ilość tekstu lub zero Domyślna maksymalna. Obiekt OLE liczy się jako jeden znak. Domyślna maksymalna wynosi 32 K.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Uwagi

Tekst określonym przez komunikat EM_EXLIMITTEXT nie ogranicza ilość tekstu, który umożliwia strumieniowe przesyłanie w formancie edycji wzbogaconej przy użyciu wiadomości EM_STREAMIN.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_STREAMIN

Index