MSGFILTER

Struktura MSGFILTER zawiera informacje dotyczące zdarzeń klawiatury lub myszy. Formant edycji wzbogaconej wysyła tę strukturę jego okno nadrzędne, jako część wiadomości powiadomień EN_MSGFILTER, umożliwiające nadrzędnego zmienić komunikat lub uniemożliwić przetwarzane.

element TypeDef struct _msgfilter {NMHDR nmhdr; 
    UINT msg; 
    _WPAD _wPad1; 
    WPARAM wParam; 
    _WPAD _wPad2; 
    FIKCYJNYMI fikcyjnymi; 
} MSGFILTER 

 

Członkowie

nmhdr
Określa NMHDR struktury. Członek kodu struktury NMHDR jest kod powiadomienia EN_MSGFILTER , który identyfikuje przesyłanej wiadomości.
msg
Określa identyfikator wiadomości klawiatury lub myszy.
wParam
Określa parametr wParam wiadomości.
fikcyjnymi
Określa parametr fikcyjnymi wiadomości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EN_MSGFILTER

Index