EM_SETOLECALLBACK

Wiadomość EM_SETOLECALLBACK daje formant edycji wzbogaconej obiektu IRichEditOleCallback , używającej formantu uzyskanie zasobów związanych z OLE i informacji od klienta.

EM_SETOLECALLBACK wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (IRichEditOleCallback FAR *) lpObj 

 

Parametry

lpObj
Wskaźnik do obiektu IRichEditOleCallback . Formant wywołuje funkcję AddRef dla obiektu przed zwróceniem.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia, lub w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index