Mysz wprowadzania funkcji

Następujące funkcje są używane z myszą.

DragDetect
GetCapture
GetDoubleClickTime
GetMouseMovePoints
mouse_event
ReleaseCapture
SetCapture
SetDoubleClickTime
SwapMouseButton
TrackMouseEvent

Index