GetDoubleClickTime

Pobiera funkcji GetDoubleClickTime bieżący kliknij dwukrotnie czasu dla myszy. Kliknij dwukrotnie to seria dwóch kliknięć przyciskiem myszy drugi występujących w określonym terminie po pierwszej. Czas kliknij dwukrotnie jest maksymalną liczbę milisekund, które mogą występować między pierwszym i drugim kliknij dwukrotnie kliknij.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa bieżący kliknij dwukrotnie czas w milisekundach.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania funkcji, SetDoubleClickTime