Wiadomości i wiadomości kolejki struktur

Następująca struktura jest używana z wiadomości i kolejki wiadomości.

MSG

Index