MSG

Struktura MSG zawiera informacje o wiadomości z kolejki wiadomości wątku.

element TypeDef struct tagMSG {/ / msg HWND hwnd;   
  UINT wiadomości; 
  WPARAM wParam; 
  FIKCYJNYMI fikcyjnymi; 
  DWORD czasu; 
  PUNKT pt; 
} MSG 

 

Członkowie

hwnd
Dojście do okna, którego procedura okno otrzyma wiadomość.
komunikat
Określa liczbę wiadomości.
wParam
Określa dodatkowe informacje na temat wiadomości. Dokładne znaczenie zależy od wartości składnika wiadomości.
fikcyjnymi
Określa dodatkowe informacje na temat wiadomości. Dokładne znaczenie zależy od wartości składnika wiadomości.
czas
Określa czas, w którym wiadomość została ogłoszona.
pt
Określa położenie kursora, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, kiedy wiadomość została ogłoszona.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i wiadomości kolejki struktur, GetMessage, PeekMessage

Index