WM_MDIDESTROY

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIDESTROY do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokument zamknąć okno potomne MDI.

WM_MDIDESTROY wParam = hwndChild (WPARAM) (HWND); / / dojście do dziecka, aby zamknąć fikcyjnymi = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

hwndChild
Wartość wParam. Dojście do okna podrzędnych MDI mają być zamknięte.

Zwraca wartości

Komunikat ten zawsze zwraca wartość zero.

Uwagi

Ten komunikat usuwa tytuł okno potomne MDI oknie ramki MDI i dezaktywuje okno podrzędne. Aplikacja powinna używać tej wiadomości do zamknięcia wszystkich okien podrzędnych MDI.

Jeśli okno klienta MDI odbiera wiadomość, która zmienia aktywacji okien podrzędnych i aktywne okno potomne MDI jest zmaksymalizowane, systemu przywraca okno aktywne podrzędne i Maksymalizuje okno podrzędne nowo aktywowany.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, WM_MDICREATE

Index