GetKBCodePage

Uwaganbsp; Ta funkcja jest przestarzała. Użycie GetOEMCP funkcji pobierania identyfikatora strona kodowa OEM systemu.

Funkcja GetKBCodePage zwraca bieżącą stronę kodową.

UINT GetKBCodePage(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest identyfikatorem strona kodowa OEM lub jest identyfikatorem domyślnym, jeśli wartość rejestru nie jest czytelny. Aby zapoznać się z listą identyfikatorów strona kodowa OEM, zobacz GetOEMCP.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, GetACP, GetOEMCP

Index