Funkcji wprowadzania klawiatury

Następujące funkcje są używane odbierać i przetwarzać klawiatury.

ActivateKeyboardLayout
EnableWindow
GetActiveWindow
GetAsyncKeyState
Przy uzyskaniu fokusu
GetKeyboardLayout
GetKeyboardLayoutList
GetKeyboardLayoutName
GetKeyboardState
GetKeyNameText
GetKeyState
IsWindowEnabled
keybd_event
LoadKeyboardLayout
MapVirtualKey
MapVirtualKeyEx
OemKeyScan
RegisterHotKey
SendInput
SetActiveWindow
SetFocus
SetKeyboardState
ToAscii
ToAsciiEx
ToUnicode
ToUnicodeEx
UnloadKeyboardLayout
UnregisterHotKey
VkKeyScan
VkKeyScanEx

Przestarzałe funkcje

GetKBCodePage

Index