GetKeyboardLayoutName

Funkcja GetKeyboardLayoutName pobiera nazwę układu aktywny język klawiatury.

(BOOL GetKeyboardLayoutName LPTSTR  pwszKLID / / wskaźnik do buforu dla nazwa układu);
 

Parametry

pwszKLID
Wskaźnik, aby bufor na najmniej znaków KL_NAMELENGTH, które ma otrzymywać nazwa układu klawiatury, łącznie z terminatora NULL. To będzie kopią ciągu do funkcji LoadKeyboardLayout , chyba że układ zastępowanie miało miejsce.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Systemu Windows NT: GetKeyboardLayoutName otrzymuje nazwę układu aktywny język klawiatury dla systemu.

Systemu Windows 95: GetKeyboardLayoutName otrzymuje nazwę układu aktywny język klawiatury dla wywołania wątku.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, ActivateKeyboardLayout, LoadKeyboardLayout, UnloadKeyboardLayout

Index