Akceleratory przetwarzania

Proces ładowania i wywołanie akceleratorów świadczone przez tabelę akceleratora utworzonych w czasie wykonywania jest taka sama, jak przetwarzanie tych, które są świadczone przez zasób akceleratora tabeli. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat ładowania zasobu Accelerator-tabeli za pomocą Przetwarzania wiadomości WM_COMMAND.

Index