Trwa ładowanie zasobów Accelerator tabeli

Aplikacja ładuje zasób akceleratora tabeli przez wywołanie funkcji LoadAccelerators i określający dojście wystąpienia aplikacji, którego plik wykonywalny zawiera zasób i nazwa lub identyfikator zasobu. LoadAccelerators ładuje tabelę podanego akceleratora do pamięci i zwraca uchwyt do tabeli akcelerator.

Aplikację można załadować zasobu akceleratora tabeli w dowolnym momencie. Zazwyczaj aplikacji jednowątkowych ładuje swoją tabelę akceleratora przed wprowadzeniem jej pętli głównej wiadomości. Aplikacja, która zwykle używa wielu wątków ładuje zasobów akceleratora tabeli dla wątku przed wprowadzeniem pętli komunikatów dla wątku. Aplikacja lub wątek mogą także używać wielu tabel akceleratora, każdego skojarzonego z danego okna aplikacji. Taki wniosek będzie załadować tabeli akceleratora okna ilekroć użytkownik aktywowane okna. Aby uzyskać więcej informacji na temat wątków, zobacz procesy i wątki.

Index